Tertio 547 - ���jodendom is meer dan farizee��n en schriftgeleerden���