Tertio 547 - Liberale inbrekers

Standpunt:

Liberale inbrekers

Peter Vande Vyvere | Een bizarre demarche. Vijf Vlaamse parlementsleden willen in de godsdienstlessen van de hoogste jaren in het secundair onderwijs de vergelijkende studie van de verschillende godsdiensten verplichten. Vier Vlaamse parlementsleden van Open VLD – Jean-Jacques De Gucht, Sven Gatz, Marleen Vanderpoorten en Herman Schueremans – en Luckas Van Der Taelen (Groen!) dienden onlangs een voorstel in om het decreet op het levensbeschouwelijke onderwijs te wijzigen. Ze willen in het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs minstens de helft van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer invullen met ‘vergelijkende godsdienstwetenschap’. Dat wil zeggen: informatie over de andere grote godsdiensten en levensbeschouwingen.

Hun motivatie klinkt nobel: “In een steeds complexer wordende maatschappij, geïnspireerd door de mondialisering, draagt een goede wederzijdse kennis en begrip van andere godsdiensten of van de niet-confessionele zedenleer in belangrijke mate bij tot de zelfontplooiing en maatschappelijke visie van iedere jongere”, schrijven ze. “Een basiskennis vergelijkende godsdienstwetenschappen gunt jongeren de kans om maatschappelijke en religieuze fenomenen binnen het hedendaagse maatschappelijke bestel te kunnen kaderen.”

Hun aanpak is evenwel om vele redenen ongelukkig. Om te beginnen trappen ze een open deur in. Alvast het leerplan rooms-katholieke godsdienst schenkt meer dan voldoende aandacht aan pluraliteit: het is een van de drie basisdoelen van dat plan. Aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven loopt een vergelijkend onderzoek van de leerplannen van de verschillende strekkingen. Dat laat zien dat die alle ruim aandacht schenken aan de waaier van godsdiensten en overtuigingen. Die aandacht beperkt zich trouwens heus niet tot de principes van het leerplan, maar is ook in de klas een feit. Waarom dan dit initiatief?

Wie de kwestie een beetje volgt, weet natuurlijk dat het confessionele levensbeschouwelijke onderwijs theoretisch (als model) en praktisch (naar haalbaarheid) onder vuur ligt. In het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen (UA) suggereren onderzoekers het ‘actieve pluralisme’ van de Antwerpse universiteit ook in het secundair onderwijs toe te passen. Maar het pleidooi van UA-filosoof Patrick Loobuyck voor de veralgemeende invoering van een inclusief, pluralistisch vak over levensbeschouwingen stuit op veel weerstand (zie Tertio nr. 508). Zowel aan universiteiten, als in kerken en scholen blijkt nog veel studie en dialoog nodig om de geschiktheid van dat model voor het secundair onderwijs te evalueren.

Een politieke demarche om zoiets te forceren, is dan ook misplaatst. Het is in ons juridische bestel bovendien ongrondwettig, want de organisatie en inhoud van het levensbeschouwelijke onderwijs komt exclusief de ‘bevoegde instanties van de erkende erediensten’ toe. Vreemd trouwens dat uitgerekend vier liberale parlementsleden – doorgaans dé voorvechters van de scheiding van kerk en staat – zich wensen te bemoeien met de inhoud van een confessioneel vak. Zijn de intenties misschien toch niet zo nobel?

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​