Tertio 548 - ���godsdiensten mogen geen schrik hebben van verstandige mensen���