Tertio 550 - Asiel op de dool

Standpunt:

Asiel op de dool

Koenraad De Wolf | Besturen is vooruitzien. Maar dat gebeurt in de federale regering almaar minder bij gebrek aan eensgezindheid. Sinds de paarse regering-Verhofstadt II het communautaire dossier in 2005 in de koelkast stopte, zijn alle heikele maatschappelijke vraagstukken op de lange baan geschoven.  Het gevolg is dat het kortetermijndenken niet de uitzondering is, maar de regel. Tot wat dat leidt, toont de opvang van asielzoekers, waar de crisissituatie sinds 2008 aanhoudt. Fedasil, het federaal agentschap dat instaat voor hun opvang, heeft 18.800 plaatsen in kazernes, leegstaande overheidsgebouwen, kloosters, containers enzovoort en financiert het verblijf van 988 mensen in hotels. Maar die capaciteit is met de instroom van gemiddeld 1.424 nieuwkomers per maand – 8.543 in de eerste zes maanden van 2010 – ontoereikend.

Velen herinneren zich de beelden van de zowat tweeduizend asielzoekers die tijdens de voorbije, erg strenge winter bij gebrek aan opvangplaatsen op straat leefden. Binnen enkele maanden is het weer winter, en dan dreigt een nog grotere humanitaire ramp. Vandaag is voor liefst 3.500 asielzoekers geen plaats. Mogelijk stijgt dat cijfer nog, want de instroom van asielzoekers versterkt – overigens in heel West-Europa. Wat moet er gebeuren? Veel alternatieven op korte termijn zijn er niet. Er is grote nood aan bijkomende opvangplaatsen. Zo lanceerde AMOS, het oecumenische netwerk christenen en migratie van Kerkwerk Multicultureel Samenleven al twee oproepen om daar actief naar te speuren. AMOS bezorgde al veel voorstellen aan het opvangcircuit, maar de praktische uitvoering stuit telkens op het echte knelpunt in dit dossier: de einddatum van 31 december 2010.  Er zijn maar budgetten vrijgemaakt tot eind dit jaar. Wat na 1 januari gebeurt, weet niemand. Wie kan die knoop overigens doorhakken? De huidige staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Philippe Courard (PS), kan maximaal een in de tijd beperkte verlenging van de huidige maatregel toestaan, ook om het beleid van zijn opvolger niet te hypothekeren. Maar wanneer wordt die opvolger benoemd? En wat is zijn/haar visie in dit dossier?

Omdat niemand het antwoord op die vragen kent en ook binnen Fedasil de zaken niet van een leien dakje lopen – in april nam directeur-generaal Isabelle Küntziger ontslag –, modderen we maar wat aan. Het gevolg is dat nauwelijks huurovereenkomsten voor nieuwe panden worden afgesloten. Een verhuurder heeft geen enkele garantie voor wat na 31 december met zijn pand gebeurt.  Van heel die situatie worden de asielzoekers de dupe. Zij leven op straat, hoewel de Belgische overheid wettelijk verplicht is opvang aan te bieden zolang de asielprocedure loopt. De komende maanden dreigt de asielcrisis ongeziene proporties aan te nemen. De nieuwe regering – hopelijk komt die er – zal ook daar voor een stevige uitdaging staan.
 
Uw reacties zijn welkom op koenraad.dewolf@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​