Tertio 551 - Basiskennis bijbrengen steeds noodzakelijker

Dossier: Godsdienstonderwijs

Basiskennis bijbrengen steeds noodzakelijker

Teksten: Emmanuel Van Lierde | In dit dossier over het godsdienstonderwijs evalueert theoloog Lieven Boeve het godsdienstleerplan dat nu tien jaar bestaat, en komen twee jonge onderzoeksters aan het woord. Suzanne Spillebeen heeft het over het kennis- en vaardighedendebat in het godsdienstonderwijs en Liesbeth Pulinckx gaat te rade bij godsdienstleerkrachten met een kwarteeuw ervaring. Op het eerste gezicht hebben die drie bijdragen weinig met elkaar gemeen. Toch komen ze tot gelijklopende conclusies als ze het vak godsdienst en het huidige leerplan tegen het licht houden. Zo vinden ze dit leerplan in de gegeven omstandigheden nog zo slecht niet.Een nieuw leerplan is volgens hen niet nodig, het bestaande bijsturen wel. Ze benadrukken het belang van sterke godsdienstleerkrachten en van katholieke scholen die in het reine zijn met hun identiteit. Terecht vinden ze dat leerkrachten de pluralisering, de detraditionalisering en de individualisering ernstig nemen, maar ze beklemtonen evenzeer dat de christelijke identiteit ter sprake moet komen. Meer dan tot nu toe het geval is, moet de basiskennis over het christendom worden gedoceerd, omdat leerlingen er weinig of niets meer over weten. Meer kennisoverdracht is wenselijk, want ook godsdienst is een écht schoolvak.

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​