Tertio 551 - Vak godsdienst onder vuur

Vak godsdienst onder vuur

Het godsdienstonderwijs lag tijdens het voorbije schooljaar geregeld onder vuur. Het schooljaar dat vandaag begint, belooft niet minder stormachtig te worden. Voor de een is het vak godsdienst niet katholiek genoeg, voor de ander is het dat te veel. Aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven leeft – op basis van nieuw onderzoek – de overtuiging dat het tien jaar oude leerplan overeind blijft, maar enkele bijsturingen nodig heeft. Emmanuel Van Lierde | Tot in de zomervakantie toe was het godsdienstonderwijs voorwerp van discussie. Vijf Vlaamse parlementsleden dienden een voorstel in om het decreet op het levensbeschouwelijk onderwijs te wijzigen. In het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs willen ze minstens de helft van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer invullen met de vergelijkende studie van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.Die politieke demarche sluit aan bij de suggestie van filosoof Patrick Loobuyck om het actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen ook in het secundair onderwijs toe te passen. Zijn voorstel bij de vijftigste verjaardag van het schoolpact om een pluralistisch vak over levensbeschouwingen in te voeren, stuitte op veel protest. Het was maar een van de vele stormen die het voorbije schooljaar rond het godsdienstonderwijs de kop opstak.Ook de uitspraak van aartsbisschop André-Joseph Léonard tijdens het ad-liminabezoek in Rome zindert nog na. De godsdienstles bestempelde hij toen als “een allegaartje van levensbeschouwelijke dingen” en daar wou hij weer een lijn in. Het hek was van de dam. Door de ongelukkige timing en formulering lieten de verontwaardigde reacties niet lang op zich wachten. Deining en ophef veroorzaakt ook telkens René Stockman, de algemeen overste van de broeders van Liefde, wanneer hij zijn visies over de katholieke scholen en het vak godsdienst herhaalt. Zowel zijn pleidooi voor voluit katholieke scholen als voor islamlessen in katholieke scholen met veel moslims liet de publieke opinie niet onberoerd.Die opsomming van discussies wekt de indruk dat er onbehagen leeft over het godsdienstonderwijs. Uiteindelijk draait het allemaal rond de vraag of het godsdienstonderwijs – en het katholieke net – nu te christelijk is of net niet christelijk genoeg. Is een verdere pluralisering ten voordele van de andere levensbeschouwingen gewenst of dringt een herprofilering van het christelijke geloof zich op? Beide kampen hebben hun voor- en tegenstanders en het pleit is nog niet beslecht. Je kunt er dan ook donder op zeggen dat die discussies ook het komende schooljaar weer de kop opsteekt.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​