Tertio 552 - Kerkelijke neergang werkt ontrafeling België in de hand

Vizier:

Kerkelijke neergang werkt ontrafeling België in de hand

De teloorgang van België is niet los te zien van het kwijnen van de katholieke traditie.BerichtenBrief aan het spook van WestvleterenMijnheer  Vangheluwe,Nu moeten we via Humo vernemen dat u vanuit uw schuiloord in Westvleteren ook na uw ontslag nog schamele bedragjes als schadevergoeding of zwijggeld overschrijft naar een slachtoffer van seksueel misbruik in de kerk. En dat u haar telefonisch de huid vol scheldt als ze dat openbaar maakt.  Er waren al hardnekkige geruchten dat u incognito meeloopt in processies, zoals in Veurne. Of dat u geregeld opduikt in Brugge, tot in het bisschopshuis toe. Kwakkels of niet, blijkbaar is het niet uw bedoeling van het toneel te verdwijnen, maar wel af en toe als een spook te verschijnen.U hebt blijkbaar zin in dat soort schaamteloze spelletjes, terwijl u met uw daden het geloof van velen danig op de proef stelt, de kerk enorme schade berokkent en u in uw val nu ook kardinaal Godfried Danneels meesleurt. Blijkbaar schat u de gevolgen van uw gedrag en het oordeel dat de meesten – ook de gelovigen – daarover vellen, nog altijd niet juist in. Ondertussen worden bezoekers van de abdij van Westvleteren steevast met uw aanwezigheid tijdens de diensten geconfronteerd. Niet weinigen mijden daarom die mooie plaats: zij hebben geen zin u te zien. Vraagt u zich wel eens af wat uw aanwezigheid voor die gemeenschap betekent? Jarenlang was u er een graag geziene gast en als ‘monseigneur’ werd u er steevast goed verzorgd. Hoe moeten de broeders zich tegenover u gedragen? Uw tegenwoordigheid moet als een zware last aanvoelen. Toen de abdij daarvoor de volkswoede moest trotseren, gaf abt Manu Van Hecke op Focus/WTV een even ontroerd als ontroerend interview: vanuit de gemeenschap was het een krachtig evangelisch statement dat ieder mens, zelfs de grootste zondaar, recht heeft op hulp en gastvrijheid.Toen al vond ik uw keuze voor een abdij in uw eigen bisdom, waar u zo gekend en geëerd was, zeer bedenkelijk. In het beste geval vond ik het een uiting van misplaatst provincialisme, waarvan u al eerder blijk gaf, bijvoorbeeld toen u begin dit jaar verkondigde geen buitenlandse priesters van doen te hebben. Als tijdelijke noodoplossing was Westvleteren misschien begrijpelijk. Maar nu niet meer, want het begint me stilaan te dagen dat het uw bedoeling is u daar definitief te nestelen.Mijnheer Vangheluwe, dat is een nieuwe uiting van uw stuitende gebrek aan fijngevoeligheid en getuigt niet van de boetedoening die van u mag worden verwacht. U voelt blijkbaar niet aan dat het alle gelovigen van dit land goed zou doen een tijdje niet van u te moeten horen. De katholieke kerk is groter dan het bisdom: als u zich werkelijk wil terugtrekken, dan kan u zich aanmelden bij de trappistengemeenschap van Cavaco-Benguela in Angola of die van Kopua in Nieuw-Zeeland. Men zal een boeteling daar graag ontvangen.En als u ter beschikking moet staan van de Belgische justitie, zijn er nog alternatieven. Catsberg is maar even verderop, maar tenminste over de grens. Jan De Volder 

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​