Tertio 553 - ���de machtsstructuren in de kerk moeten transparanter worden���