Tertio 553 - Doortastendheid gevraagd

Standpunt:

Doortastendheid gevraagd

Peter Vande Vyvere | De kerk was de voorbije maanden zowat elke dag in het nieuws. En wel met een niet te stelpen stroom van ophefmakende berichten: het ontslag van bisschop Roger Vangheluwe wegens een verleden van seksueel misbruik, de toevloed van misbruikgetuigenissen, de spektakelinvallen in Mechelen en Leuven, het ontslag van de commissie-Adriaenssens, de publicatie van de ‘Danneels-tapes’, het failliet van Operatie Kelk en het schrijnende rapport van Peter Adriaenssens. Mokerslagen genoeg om een beetje kerkmens murw te maken. Het verbaast dan ook niet dat de noodzakelijke opvolger van de commissie-Adriaenssens, het ‘centrum voor erkenning, heling en verzoening’ nog in hoofdzaak een concept is. Een verdienstelijk concept weliswaar: het beoogt sluitende afspraken met de gerechtelijke wereld, wil samenwerken met maatschappelijke welzijnscentra en rekent op de inbreng van slachtoffers. En ook het kerkelijk recht zal meer dan ooit zijn zegje doen.

Maar het echte werk moet nog beginnen. Volgens Peter Adriaenssens – lees het interview op blz. 14-15 – is dat geen ramp: sinds de inbeslagnames benadrukt hij dat zonder waterdichte afspraken met justitie toch niet zinvol kan worden gewerkt. Op voorwaarde dat er een duidelijke agenda is en ondertussen constructieve stappen worden gedaan, zullen slachtoffers en publieke opinie deze pauze dulden, meent hij. Een planning is wel degelijk voorzien, inclusief een maandelijkse briefing met de stand van zaken. Nu komt het er evenwel op aan de hand aan de ploeg te slaan. Er moeten experts worden aangezocht om het centrum in de steigers te zetten. De onderhandelingen met justitie en welzijn moeten starten, vooruitgaan én tot werkbare besluiten leiden. Tactvol en gedurfd moeten slachtoffers worden gepolst om mee te werken – een delicate klus want dé vertegenwoordiger bestaat niet.

Kortom, de bisschoppen hebben nog heel wat voor de boeg. Hopelijk leggen ze de komende weken en maanden naast omzichtigheid ook doortastendheid aan de dag. Want ongetwijfeld is deze tragische tijd ook een momentum voor de kerk. Als ze deze vreselijke crisis doorkomt, geeft ze de samenleving een hoopvol signaal. Als de kerk, mee dankzij het nieuwe centrum, erin slaagt misbruik te bestrijden, bewijst ze de hele samenleving een dienst. De cijfers liegen er niet om: in zovele andere maatschappelijke geledingen woekert het misbruik nog erger, zeker vandaag. Laat dat vooral geen excuus zijn. Als de kerk de wereld werkelijk wil dienen en inspireren, moet ze nu voor eigen deur vegen. Wanneer slaagt het centrum in zijn opzet? Als de medewerkers elke gekwetste beller, schrijver of bezoeker werkelijk nabij zijn en vastberaden begeleiden op zijn of haar zoektocht om erkend, gehoord en geheeld te worden. Als de crisis van de voorbije maanden ons iets heeft geleerd, dan wel dat de kerk daarin al te vaak tekort is geschoten. Het is nog niet te laat om het tij te keren, maar de tijd dringt.

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​