Tertio 553 - Ground Zero minder somber

Vizier:

Ground Zero minder somber

De verjaardag van 9/11 stond nog altijd in het teken van de reële of vermeende ‘botsende beschavingen’. Zou het bij de tiende verjaardag in 2011 beter gaan?BerichtBeste lezerOp deze plaats verscheen vorige week een open brief van mijn hand aan Roger Vangheluwe, voormalig bisschop van Brugge. Daarin maande ik hem aan de abdij van Westvleteren op het grondgebied van het bisdom Brugge eindelijk te verlaten. Zaterdag maakte de bisschop in een verklaring bekend dat hij dat deed en zich voortaan “in het verborgene” bezint.Deze stap was noodzakelijk en is voor alle partijen het beste: voor het slachtoffer en de getekende familie, voor de gelovigen van het bisdom Brugge die door de gebeurtenissen van de jongste maanden ernstig op de proef werden gesteld, voor de trappistengemeenschap die zo goed was hem onderdak te verlenen, voor de nieuwe Brugse bisschop Jozef De Kesel die hem in pijnlijke omstandigheden moest opvolgen, voor de hele kerkgemeenschap van ons land die door een moeilijke periode gaat en wellicht ook voor de bisschop zelf. Het vertrek van Vangheluwe is geen rituele ‘uitdrijving van de zondebok’, noch een lynchpartij. Uit beeld verdwijnen door fysiek afstand te nemen is een belangrijke voorwaarde voor het weerkeren van de rust, voor het inzetten van het herstel en het helen van de wonden, het verwerkingsproces van de slachtoffers en de boetedoening van de bisschop. In het eigen bisdom blijven is in zulke dramatische omstandigheden niet gezond, toch zeker zolang de procedures lopen. Ieder geval is weliswaar anders, maar toen bisschop Philippe Bär van Rotterdam terugtrad, keerde hij terug naar zijn abdij in het Belgische Chevetogne. Kardinaal Bernard Law moest ontslag nemen in Boston en vond onderkomen in Rome. Op de brief kwamen veel reacties. Er was bijval voor de grond van de zaak en de klare taal, maar er was ook nogal wat kritiek op de scherpe toon. We publiceren enkele reacties op pagina 2. Verontwaardiging is een drijfveer voor pittige taal, maar die wordt – zeker in het riskante genre van een open persoonlijke brief – best getemperd door de nodige sereniteit en afstandelijkheid. Ik erken dat dit in deze tekst onvoldoende het geval was en verontschuldig me daarvoor bij de lezers die geschokt waren door wat ze als een vorm van onbarmhartigheid ervoeren. In dit klimaat van hevige emoties, dat soms neigt naar hysterie, moeten verslaggevers en commentatoren er zich inderdaad extra voor hoeden de koelbloedigheid en de zin voor proportie en nuance niet te verliezen. Net zoals alle slachtoffers van misbruik die hun leven verwoest zagen, net zoals alle mensen die oprecht geschokt zijn door wat in deze periode allemaal aan het licht komt, kan ook de bisschop rekenen op ons mededogen en gebed. Bovendien heeft iedere dader recht op een eerlijke beoordeling volgens de geldende rechtsregels, zowel de burgerlijke als de kerkelijke. Hoe dan ook is vergeving altijd mogelijk. Ik benadruk dat ik Roger Vangheluwe persoonlijk geen enkel kwaad toewens. Ik hoop dat hij, op de plaats waar hij nu verblijft, de kracht vindt een eventuele sanctie te aanvaarden, en de moed vindt om de woorden te spreken en de gebaren te stellen die zijn geweten hem ingeven. De aangerichte schade blijft hoe dan ook bijzonder groot.Jan De Volder   

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​