Tertio 553 - Wachten op krachtig vervolg

Wachten op krachtig vervolg

De Belgische bisschoppen hielden het maandag op hun persconferentie bij de summiere aankondiging van hoe het verder moet met hun strijd tegen seksueel misbruik. Overhaast een nieuw initiatief of een doorstart van de commissie-Adriaenssens lanceren, was na het eindverslag van de commissie-Adriaenssens en de reacties daarop van onder anderen de federale minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn geen optie meer. Emmanuel Van Lierde | Het imago van de Belgische kerk en haar gezagsdragers is de voorbije weken en maanden zwaar aangetast. Het vertrouwen in de kerk als instelling is zo geschaad dat haar rol als morele autoriteit op het spel staat. De geloofwaardigheid en het vertrouwen herstellen wordt een werk van lange adem. De Belgische bisschoppen beseffen de ernst van de zaak en wensen daarom het krachtige signaal te geven dat ze het seksuele misbruik in de kerk kordaat aanpakken en de zorg voor de slachtoffers – en niet het eigenbelang – vooropzetten. Op zo’n concreet signaal zat iedereen maandag te wachten. Toen zouden de Belgische bisschoppen in opvolging van de commissie-Adriaenssens hun nieuw initiatief aankondigen. Maar kwam dat krachtige signaal er of laat het nog altijd op zich wachten?De bisschoppen waren aanvankelijk van plan om met concrete namen en een initiatief voor slachtoffers van seksueel misbruik voor de dag te komen, maar het eindverslag van de commissie-Adriaenssens en de vele reacties deden hen beseffen dat een eenvoudige opvolger van de commissie-Adriaenssens niet langer mogelijk is. “Uit zo’n complexe crisis is geen gemakkelijke uitweg te vinden”, gaf aartsbisschop André-Joseph Léonard te kennen.“Voor een nieuw initiatief van start kan gaan, is een grondiger studie en overleg met alle betrokken partijen nodig. Het burgerrechtelijke, het kerkrechtelijke en de zorg moeten duidelijker onderscheiden worden en vragen elk een specifieke aanpak”, vulde Guy Harpigny, bisschop van Doornik en referent inzake seksueel misbruik, aan. Allereerst moet er een gewaarborgd wettelijk kader komen. Daartoe moeten kerk, justitie, zorgverlening en slachtoffers op basis van wederzijds vertrouwen samenwerken. Zonder betere afspraken met het Openbaar Ministerie en de federale overheidsdienst Justitie is elk nieuw initiatief een doodgeboren kind.Lees verder op blz. 4: Transparante en kordate aanpak voortzetten

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​