Tertio 554 - Pleegouders vragen meer rechten

Pleegouders vragen meer rechten

Pleegzorg zit ontegensprekelijk in de lift, zo bleek op een congres in Leuven. Maar om die efficiënte vorm van hulpverlening beter te ondersteunen, is dringend een wettelijk statuut van de pleegouder nodig.Jan De Volder | Meer dan tweeduizend kinderen en ouders van pleeggezinnen kleurden zaterdag het dierenpark Planckendael. Het was de afsluiter van een succesvol tweedaags internationaal congres dat Pleegzorg Vlaanderen in Leuven hield, met zeshonderd deelnemers. Pleegzorg is de snelst groeiende tak van de welzijnssector. Volgens Chris Degheldere van Pleegzorg Vlaanderen boden in 2009 4.325 pleeggezinnen een thuis aan 6.129 kinderen of volwassenen en groeit dat aantal elk jaar. Naast kinderen vinden ook gehandicapten, ouderen en psychiatrische patiënten hun weg naar pleegzorg in een gastgezin.Hoe langer hoe meer welmenende burgers – onder wie ook veel christenen – nemen dat engagement op zich. “Het is een verrijkende ervaring”, vertelt pleegmoeder Marleen Durwael uit Tremelo.Ook uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat ‘foster care’ een efficiënte én goedkope vorm is van hulpverlening. Terecht gaat de Vlaamse overheid er volop voor. “In mijn beleidsnota heb ik mij geëngageerd voor een warme en solidaire samenleving, waarbinnen pleegzorg een bijzondere plaats vindt”, zegt bevoegd Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Tegen volgend jaar wil hij zijn ‘pleegzorgdecreet’ klaar hebben, dat een kader biedt voor de verschillende vormen die nu te versnipperd zijn. Het tekort aan pleegouders, zeker voor de prioritaire doelgroep kinderen jonger dan zes, blijft inmiddels schrijnend. De voorbije maanden werd een campagne gevoerd en zijn de ervaringen en de behoeften van pleegouders onderzocht. “Maar het allerbelangrijkste blijft een wettelijk statuut voor de pleegouder”, zegt Els Van Achter, voorzitter van Pleegouders Vlaanderen. “Nu is het niet verplicht om pleegouders te betrekken bij beslissingen over het pleegkind. Terwijl zij toch de dagelijkse zorg hebben en vaak het kind het beste kennen.” Vlaams parlementslid Tom Dehaene (CD&V), die allang het dossier volgt, stelt: “Er is meer omkadering nodig, en ook meer rechten voor pleegouders, zoals het recht op ouderschapsverlof.” Samen met collega Sabine de Bethune dringt hij aan op een wettelijke regeling.Een statuut voor de pleegouder is evenwel federale materie. “We werkten aan een consensus tussen de federale regeringspartijen en de gemeenschappen werden daarbij betrokken”, zegt staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH), bevoegd voor Gezinsbeleid. Het dossier gaat hem ter harte, hij groeide zelf op met een pleegzus. “De val van het federale kabinet strooide roet in het eten. Laat ons hopen dat een nieuwe federale regering snel werk maakt van een oplossing.”

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​