Tertio 554 - Wetten lossen niet alles op

Standpunt:

Wetten lossen niet alles op

Koenraad De Wolf | Een undercoverreportage van het televisieprogramma Volt op Eén toonde vorige week aan dat zes van de acht uitzendkantoren die ze bezochten, de antidiscriminatiewet overtreden. Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding fulmineerde: “Drie kwart van de uitzendbedrijven zijn rotte appels. Er bestaat een Vlaams decreet, een federale wet en een Europese verordening die discriminatie van allochtonen verbiedt. De overtredingen moeten effectief worden bestraft. Want zelfregulering binnen de sector is een maat voor niets.” Toch trapte Volt alleen een open deur in. De discriminatie van allochtonen is een van de pijnpunten van onze arbeidsmarkt. Na Polen geraken nergens ter wereld migranten zo moeilijk aan de slag als in België. Amper een op de twee allochtonen heeft een job, de werkloosheid bij migranten ligt dubbel zo hoog als bij de autochtonen. Vooral mannelijke allochtonen komen moeilijk aan de bak. Aan de basis ligt een diepgeworteld racisme. Elke dag hoor je denigrerende moppen over migranten en de verkiezingsuitslagen tonen aan dat een politiek discours waarin allochtonen vaak de kop van Jut zijn, nog altijd een sociologisch draagvlak heeft van zowat 15 procent.

De denkfout die De Witte maakt, is de illusie dat je knelpunten in de samenleving simpelweg kunt oplossen met een wet. Onze parlementen produceren al jaren een enorme hoeveelheid wetten. Vorig jaar publiceerde het Belgisch Staatsblad 6.500 nieuwe regelgevende teksten die iedereen verondersteld is te kennen en toe te passen. Ter vergelijking: in diezelfde periode publiceerde het Nederlandse Staatsblad 626 nieuwe regelgevingen, amper een tiende daarvan.

Wetten op zich lossen niet veel op. Waarom? Geen enkele wet is waterdicht. Achterpoortjes en uitzonderingen laten iedereen toe toch ‘volgens de wet’ te handelen. Je mag dan nog zoveel controleurs uitsturen als je wilt: dat zet weinig zoden aan de dijk. De opmerking van Lenette Schuijt, experte in bezield leiderschap, in Tertio nr. 544-545 is terecht: “Onnuttige en zinloze regelgeving houdt mensen klein. Ze snappen niet waarom sommige regels er zijn, waardoor ze niet geneigd zijn die uit te voeren.” Bovendien is het niet goed maatschappelijke en politieke keuzes aan de interpretatie van rechters over te laten.

Wat moet dan gebeuren? De werknemers van uitzendkantoren moeten, nog meer dan vandaag het geval is, bewust worden gemaakt van de negatieve gevolgen van de discriminatie van allochtonen. Niet zozeer omdat dit zo in de wet staat. Pas als die werknemers beseffen hoe groot de gevolgen zijn van de systematische uitsluiting van allochtonen voor de hele samenleving, kan dat tij keren. De sleutel van de oplossing ligt bij vorming, opleiding en de interne controle die Herwig Muyldermans van Federgon, de koepel van uitzendkantoren, formeel beloofde. We moeten hem aan zijn woord houden. En laat Volt volgend jaar opnieuw een undercoverreportage maken. We zijn benieuwd naar het resultaat.

Uw reacties zijn welkom op koenraad.dewolf@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​