Tertio 556 - ���iedere mens in zijn groei naar god respecteren���