Tertio 556 - ���monothe��sme stelt niet god, maar de mens centraal���