Tertio 556 - Christenen vitaal voor Midden-Oosten

Christenen vitaal voor Midden-Oosten

“De aanwezigheid van christenen is van levensbelang voor de cultuur van het Midden-Oosten, niet het minst voor de islam zelf.” Die analyse zet de toon aan de vooravond van de speciale bisschoppensynode in Rome over het Midden-Oosten.Jan De Volder | Twee weken lang, van 10 tot 24 oktober vergaderen rooms-katholieke bisschoppen in Rome over de situatie van de kerk in de Arabische, Perzische en Turkse wereld. Feitelijk vormen de katholieken maar een heel kleine groep van het bonte Oriëntaalse christendom, dat vooral tot de orthodoxie of de oud-oosterse kerken behoort. “Een oecumenische bijeenkomst in pakweg Damascus was misschien meer op zijn plaats dan een Romeinse hoogmis”, stelt hoogleraar Christian Cannuyer, een Belgische expert van de christenen in de regio. “Maar hopelijk helpt de bijeenkomst de aandacht te vestigen op het lot van alle christenen in het Midden-Oosten.”De situatie van die christenen is volgens Cannuyer veel complexer én minder hopeloos dan gewoonlijk wordt gesteld. “Hun relatieve aandeel in de samenleving mag er de afgelopen eeuw stevig op achteruitgegaan zijn, in absolute cijfers zijn er om en bij de 12 miljoen christenen, 4 keer meer dan 100 jaar geleden”, stelt hij. “Door hun culturele vitaliteit die zich onder meer toont in hun kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, vormen ze een onmiskenbare meerwaarde voor de  Arabische cultuur.” Dat geldt ook ten aanzien van de islam: “Christenen vormen de natuurlijke ‘andere’ voor de moslims, want ze waren er al eeuwen voor hen. De opkomst van de islam drukte de christenen ten dele weg, maar als ze volledig zouden verdwijnen, zou dat de Arabische islam terugwerpen op zichzelf.” Joseph Soueif, de maronitische aartsbisschop van Cyprus die secretaris van de synode is, maakt eenzelfde analyse: “Christenen en moslims moeten samen weerstand bieden tegen de cultuur van het extremisme. Het verdwijnen van de christenen zou een enorm verlies betekenen, onze verschillen maken ons allen rijker.” Terwijl de emigratie de rangen van de christenen blijft uitdunnen, put Soueif hoop uit een ander fenomeen: de immigratie van christenen uit Azië of Afrika in voornamelijk de Golfstaten, waar ze werken als huispersoneel. Cannuyer wijst op de grote verschillen in de situ-atie van de christenen. In Turkije en Palestina-Israël zijn de christenen een bijzonder kleine minderheid geworden en in Irak hebben ze veel te lijden onder het voortdurende geweld. Maar in landen als Jordanië, Syrië en Egypte houden ze al bij al goed stand en hebben ze een belangrijk aandeel in de cultuur. Het discours aan de vooravond van de synode lijkt er een te zijn dat paus Benedictus XVI na aan het hart ligt: dat van de creatieve minderheid.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​