Tertio 561 - Niet hopeloos

Vizier:

Niet hopeloos

Vrijwilligers van 11.11.11 komen dezer dagen aanbellen. Hun inzet is belangrijk: voor de centen, maar vooral om bewust te maken dat het miljard armen aan de andere kant van de wereld ook onze broeders zijn. Bovendien opent het voorstel van Eurocommissaris Karel De Gucht om Pakistan tijdelijk handels-voordelen toe te kennen, perspectieven voor een eerlijkere verdeling tussen Noord en Zuid.

Koenraad De Wolf | Afrika moet sneller vooruit, luidt de slogan van 11.11.11, de Vlaamse Noord-Zuidbeweging die de armoede uit de wereld wil bannen. Dezer dagen trekken duizenden vrijwilligers van deur tot deur. Een echt dankbare taak is dat niet. Hier en daar word je vriendelijk ontvangen, maar vele anderen doen hun deur niet eens open. Die campagne is financieel belangrijk. Ze bracht vorig jaar 5,58 miljoen euro op. Maar nog veel belangrijker is de sensibilisering. Mensen moeten blijvend bewust gemaakt worden dat aan de andere kant van de wereld – vooral in Afrika – een miljard mensen omkomen van de honger. Door daar jarenlang op te blijven hameren, besteedde België vorig jaar voor het eerst bijna 0,7 procent van zijn bruto binnenlands product aan ontwikkelingshulp. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Veel westerse landen zitten nog mijlenver verwijderd van die  grens van 0,7 procent. De nieuwe Nederlandse regering van Mark Rutte wil volgend jaar zelfs bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.

Armoede oplossen
Bovendien gaat in vergelijking met het geld dat naar bewapening gaat – wereldwijd 1.531 miljard euro (zie ook dossier blz. 7-9) – amper 50 miljard dollar of één dertigste daarvan naar ontwikkelingssamenwerking. Zelfs met een klein deel van het geld voor wapens kunnen de Millenniumdoelstellingen, die tegen 2015 de armoede willen oplossen, worden verwezenlijkt. Is pessimisme op zijn plaats? Zeer zeker niet. Vorige maand lanceerde Europees commissaris voor Handel, Karel De Gucht (Open VLD), een voorstel om de invoertaks voor Pakistaanse exporteurs de komende drie jaar af te schaffen voor 75 producten, vooral textiel en kleding. Daardoor kan Pakistan ieder jaar honderd miljoen euro extra exporteren. Dat kan helpen de lokale economie opnieuw op te bouwen na de overstromingsramp. Zulke handelsvoordelen na een ramp zijn een primeur, want Europa kent die alleen toe aan de armste landen. Bovendien betreft het alleen een voorstel. Alle 27 Europese lidstaten en ook de Wereldhandelsorganisatie moeten er nog groen licht voor geven. Daarbovenop komt het verzet van de Europese textielsector die vreest dat daardoor 120.000 jobs worden bedreigd.

Nochtans schuilt in dat voorstel, als het ruimer toegepast wordt, een hefboom voor een meer eerlijke verdeling tussen Noord en Zuid. Want de omslag is fundamenteel: we staan vrijwillig een deel van onze welvaart af. In je eigen vel snijden, doet op korte termijn altijd pijn. Maar we moeten goed beseffen dat we op lange termijn geen andere keuze hebben dan veel meer dan enkele kruimels aan het Zuiden af te staan. Die methodiek maakt mondiaal een eerlijkere verdeling mogelijk. Op termijn is dat ook in ons eigen belang. Want als we er niet in slagen een oplossing te vinden voor het miljard mensen dat aan de andere kant van de wereld wegkwijnt, dan krijgen we onvermijdelijk de import van alle miserie uit de derde wereld. Een strengere beveiliging van fort Europa houdt die niet tegen.

Uw reacties zijn welkom op koenraad.dewolf@tertio.be.

Bericht

CM stopt met voorhuwelijkssparen
Zowat een halve eeuw was het een van de paradepaardjes waar de Christelijke Mutualiteit (CM) mee uitpakte: het voorhuwelijkssparen. Maar vanaf Nieuwjaar aanvaardt de CM geen nieuwe spaarders meer, berichtte De Standaard vorige week. Aan de basis van die beslissing ligt het kostenplaatje. Het systeem kost de ziekenfondsen handenvol geld en vorig jaar maakten ze daar alle samen 75 miljoen euro verlies mee. Toch zijn de andere ziekenfondsen verrast door het besluit van de CM en zijn zij vooralsnog niet van plan ermee te stoppen. Voor de spaarders zelf is het voorhuwelijkssparen de meest rendabele belegging die er is. Vanaf je veertiende kun je in het systeem stappen tot je huwt of dertig wordt. Al mag je maximaal 48 euro per jaar storten, de intrest ligt een pak hoger dan bij een spaarboekje. Net geen 30 procent van de doelgroep doet eraan mee. Eind 2008 waren dat 554.653 spaarders, van wie 350.000 bij de CM. Gaat die beleggingsvorm ten onder aan zijn eigen succes? Of hoeft die vorm van sparen niet langer omdat het huwelijk uit de mode is?

“Die bankenactiviteit past niet voor een gezondheidsfonds”, luidt het bij de CM. Met het geld dat vrijkomt, wil de CM psychotherapie gedeeltelijk terugbetalen en de hoge vervoerskosten van nierdialysepatiënten meebetalen. Dat klinkt wel nobel, maar jongeren aanmoedigen om te sparen en hen minstens de droom van een huwelijk laten koesteren, was dat evenzeer. Jammer dat ze daarvoor nu niet meer bij de CM terechtkunnen. (EVL)

De week in een oogopslag

Di 2/11   
Met de Olympische Spelen in Londen in 2012 moeten de Britse kerken hun krachten bundelen om de boodschap van Jezus beter bekend te maken. Dat vraagt ‘More than Gold’, een initiatief dat voor het eerst ontstond bij de Spelen van Atlanta in 1996.

Wo 3/11   
De Heilige Stoel zou graag zien dat het  katholieke Kroatië lid wordt van de Europese Unie. “Kroatië kan dankzij zijn trouw aan de christelijke waarden een bijzondere bijdrage leveren tot Europa”, zegt het hoofd van de Vaticaanse diplomatie, aartsbisschop Dominique Mamberti, in Zagreb.  

Do 4/11   
Mgr. André-Joseph Léonard licht in een vijf pagina’s tellende brief uitvoerig enkele hem toegedichte ‘schandalige verklaringen’ toe. “Ook ik zou zelf fel hebben gereageerd op deze ‘verklaringen’, zoals ze werden geciteerd”, opent hij. Daarop contextualiseert en verklaart hij zijn uitspraken, en let er bijzonder op geen mensen te veroordelen of te kwetsen.

Vrij 5/11   
Het maandblad Mensen Onderweg, gebonden aan de paters van de Heilige Harten, houdt op te bestaan na het decembernummer 2010. Er was een probleem om de redactie kwaliteitsvol te vernieuwen, waarna die het beter vond ‘in schoonheid’ te eindigen.

Zat 6/11   
Drie bekende Tibetaanse schrijvers moeten terechtstaan voor “activiteiten die de natie trachten te verdelen”. Zij hadden in de Tibetaanse krant Shar Dungri (Oosterse Bergsneeuw) geschreven over de Tibetaanse  protesten in 2008.  Beijing tracht op de scholen de Tibetaanse taal systematisch te vervangen door het Mandarijnse Chinees. Dat leidt tot vreedzame protesten.

Zo 7/11   
Benedictus XVI wijdt in Barcelona de Sagrada Família in Barcelona in en verleent de kerk de status van basiliek. Het altaar en de muren worden gezalfd en bewierrookt. De paus noemt de kerk “een wonderbaarlijke synthese van techniek, kunst en geloof.”

Ma 8/11   
Volgens The Times  stappen vier anglicaanse bisschoppen over naar de katholieke kerk. Keith Newton (58) van Richborough en Andrew Burnham (62) van Ebbsfleet verlaten de anglicaanse kerk uit protest tegen de bisschopswijding van vrouwen. Ook John Broadhurst (68) van Fulham en bisschop-emeritus Edwin Barnes (75) zouden volgen.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​