Tertio 563 - Kerk kan planeet redden

Kerk kan planeet redden

In Mexico begint maandag de klimaattop van de Verenigde Naties (VN). Na de mislukte top in Kopenhagen is de hoogdringendheid er niet minder op geworden. Mens en natuur staan op het spel, maar de verwachtingen zijn weinig hoopgevend. Ook nu komt er wellicht niets krachtigs uit de bus om de klimaatverandering te counteren. De enige instantie die dan nog in staat is om de planeet te redden, is de kerk. Neemt zij het voortouw?Emmanuel Van Lierde | De meest opmerkelijke toespraak tijdens de klimaattop in Kopenhagen kwam van Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury. “We kunnen geen liefde tonen voor onze medemensen als we er ook niet voor zorgen dat onze aarde een veilige thuis voor alle mensen is. De angst verlamt ons, maar de liefde is een bevrijdende en noodzakelijke kracht voor verandering. In deze advent herbevestigen we die overtuiging. Wees niet bang, handel uit liefde”, zei hij.In de schaduw van het politieke gebeuren waren de religies prominent aanwezig op de alternatieve scène in Kopenhagen, bevestigt Vlaams jezuïet Jacques Haers. Hij nam zelf tussen de ngo-waarnemers deel aan de klimaattop. “De diepste drijfveren van de mens spelen mee in deze crisis. Wat motiveert mensen om zus of zo te leven? Wat bepaalt hun houding tegenover anderen en tegenover de planeet? Religies hebben daar veel over te zeggen en kunnen het handelen van mensen ten goede sturen en inspireren”, zegt de docent van de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven.Waar de politiek faalt, kan religie het voortouw nemen. In Kopenhagen ontbrak het aan politieke visie en durf om tot een bindend klimaatakkoord te komen en ook de verwachtingen voor de komende klimaattop in Cancún kleuren somber. Het ziet er steeds meer naar uit dat de Franse fysicus en gewezen directeur van het Franse ruimtevaartagentschap, Jacques Blamont, het bij het rechte eind had toen hij schreef dat de rooms-katholieke kerk een structuur biedt die in staat is de milieucrisis aan te pakken.Problemen zoals migratie en milieu kunnen alleen internationaal worden aangepakt, maar politici denken nog altijd regionaal, op korte termijn en voor de eigen belangengroepen. De politieke systemen blijken niet bij machte om aan ‘global governance’ te doen. Als de VN er ook nu niet in slagen het hoofd te bieden aan de klimaatverandering, kan de kerk toch een rol spelen. “Omdat zij wereldwijd aanwezig is en een diepe impact heeft op de motivering van het menselijke handelen, kan ze in sneltempo mensen mobiliseren in de zorg voor de schepping. Als de kerk en de paus zich daadwerkelijk achter de milieuzorg scharen, kunnen ze de noodzakelijke kentering naar een ecologische en duurzame wereld veroorzaken. Zich daarin niet engageren, is schuldig verzuim”, vindt Haers.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​