Tertio 563 - Warrige vertoning

Standpunt:

Warrige vertoning

Peter Vande Vyvere | Wat de commissie Seksueel Misbruik meteen naar het hart van de problemen had moeten brengen, werd een pijnlijke vertoning, maandag in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Verontwaardiging, rancune, frustratie en beschuldigingen vlogen kwistig in het rond. Systematische bevindingen, concrete bewijzen en scherpe analyses bleven uit. Bij de start van de bijzondere commissie beten getuigen Rik Devillé en Lieve Halsberghe maandag de spits af. Devillé sprak voor de Vlaamse ‘werkgroep mensenrechten in de kerk’, Halsberghe – tot voor kort ook lid van die werkgroep – voor de recent opgerichte Belgische tak van het ‘overleversnetwerk voor slachtoffers van seksueel misbruik door priesters’ (Snap).

Het is eigenlijk bitter tragisch. Want in de grond is de drijfveer van Devillé nobel: oprechte verontwaardiging over wat kwetsbare mensen is aangedaan in een organisatie die liefde predikt. En vervolgens: eerlijke opstandigheid omdat dit onrecht zo moeilijk recht te trekken valt. Helaas houdt daar zijn verdienste op. Want de manier waarop hij tot actie overgaat om de onrechtvaardigheid te keren, drijft op impulsen, indrukken, emoties, losse interpretaties en loze beschuldigingen. Devillés verdienste ligt in de koppige detectie van defecten, maar hij draagt weinig bij tot het herstel.

In het verleden liet de man geregeld in de pers van zich horen: altijd met spectaculaire beweringen, zelden met overtuigende argumenten. Dat was tijdens zijn getuigenis voor de commissie seksueel misbruik niet anders. Hij liet er drie klachten van formaat horen: slachtoffers worden in de Belgische kerk niet beluisterd, in de hogere regionen van politie en gerecht wordt het onderzoek geboycot en ‘Rome’ is erop uit de zaken stil te houden en een ernstige aanpak te belemmeren. Concrete namen en harde bewijzen klonken alweer niet. Polyinterpretabele citaten uit briefwisselingen met de kardinaal, bisschoppen en Romeinse instanties des te meer.

Als een rode draad door zijn verhaal loopt het gevoel van miskenning: hoe hij telkens weer op het wantrouwen van kerkelijke oversten stuit en als nestbevuiler wordt beschouwd. Helaas heeft dat minder met de kwetsbare positie van de klokkenluider te maken, dan met een systematische dissidentie die de fundamenten van katholieke kerk en geloof onderuithaalt. Zie zijn jongste boek over de overbodigheid van priesters voor de viering van de eucharistie. Dat is Devillés tragiek: bovenop zijn terechte verontwaardiging over misbruik, ventileert hij te pas en te onpas een aan haat grenzende woede op de kerk en bij voorkeur op haar ambtsdragers en leiders.

Zonder minimale constructieve houding kun je moeilijk vertrouwen en geloofwaardigheid wekken, zelfs als je wél al eens een punt hebt. Ook daar wringt het schoentje: door zijn reputatie van eeuwige querulant is hij mogelijk niet op de hoogte van de correcte afhandeling van veel zaken waarover hij de alarmbel luidde. Aan de commissieleden om dat te achterhalen. Want puzzelwerk hebben ze na de eerste warrige getuigenissen te over.

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​