Tertio 566 - Geloofsoverdracht in tijden van religieuze ongeletterdheid

Dossier: Rondetafel godsdienstonderwijs

Geloofsoverdracht in tijden van religieuze ongeletterdheid

Teksten: Emmanuel Van Lierde | Godsdienstpedagoog Johan Van der Vloet publiceerde zopas een volledig herziene editie van zijn boek Meegaan om te zien. Godsdienstpedagogie op nieuwe wegen. Daarin houdt hij de bestaande godsdienstpedagogische modellen tegen het licht en schetst zijn vernieuwingspogingen voor catechese, geloofsoverdracht en godsdienstonderwijs. Volgens hem moet het christelijke geloof in gezin, parochie en school uitdagender en frisser worden aangereikt zodat Jezus Christus weer het hart van jongeren kan raken. Filosoof Guido Vanheeswijck betwijfelt of dat volstaat. In het novembernummer van Streven schreef hij het artikel Het taboe van transcendentie. Katholiek onderwijs in een geseculariseerde samenleving. De religieuze en morele ongeletterdheid is zo groot geworden, dat het zo goed als onmogelijk is geworden om Christus ter sprake te brengen. Vanheeswijck pleit daarom – naar het model van het actief pluralisme aan de Universiteit Antwerpen – voor een algemeen vak met grondige informatie over de levensbeschouwingen. Daarnaast kan dan in een verplicht of facultatief aanbod de eigenheid van het katholicisme – of een andere levensbeschouwing in het officiële net – worden aangeboden.Als medeopsteller van de huidige godsdienstleerplannen is theoloog Didier Pollefeyt veeleer een verdediger van het bestaande systeem, al geeft hij toe dat enkele bijsturingen zich opdringen. Zo mag het christelijke verhaal uitdrukkelijker aan bod komen. Het invoeren van een algemeen levensbeschouwelijk vak om eerst de religieuze en morele ongeletterdheid weg te werken, ziet hij niet zitten. Tertio bracht de godsdienstpedagoog, de filosoof en de theoloog samen voor een rondetafelgesprek over het godsdienstonderwijs.

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​