Tertio 566 - kerkgangers ook buiten de kerk ge��ngageerd