Tertio 566 - Vak godsdienst opwaarderen

Vak godsdienst opwaarderen

Mieke Van Hecke, de topvrouw van het katholiek onderwijs, herhaalde vorig weekend op Kanaal Z dat de kennis bij leerlingen over de katholieke godsdienst mangelt. Die religieuze ongeletterdheid dwingt tot het opwaarderen van kennis in het vak godsdienst. Dat bijsturen komt er na de evaluatie van de tienjarige leerplannen, al had ook de aartsbisschop bedenkingen bij het kennistekort. Er zijn nog motieven voor zo’n herwaardering.Emmanuel Van Lierde | Uit internationaal onderzoek bleek onlangs dat de Vlaamse scholieren in vergelijking met hun leeftijdsgenoten uit het buitenland slecht scoren voor burgerzin, democratische attitudes en verdraagzaamheid. Niet alleen de religieuze, maar ook de morele ongeletterdheid lijkt alleen maar groter te worden. Net daarom is waardenopvoeding zo belangrijk. Vanuit de vakoverschrijdende eindtermen – in het vakjargon kortweg ‘voet-en’– kunnen die waarden in alle vakken worden doorgegeven, maar bij uitstek in de levensbeschouwelijke vakken in het algemeen en het vak godsdienst in het bijzonder. Wie de leerplannen rooms-katholieke godsdienst bekijkt, ziet dat veel van die maatschappelijke waarden daarin voorkomen. Van oudsher dragen religies bij aan de samenlevingsopbouw. Dat maatschappelijke belang is ook een reden om het vak godsdienst en bij uitbreiding alle levensbeschouwelijke vakken meer te valoriseren.Wellicht bereidt het onderwijs vandaag te sterk voor op de arbeidsmarkt, en vormt het te weinig de totale mens. Ook in scholen primeren het managementsdenken en de economische logica. Is de tijd niet gekomen om weerwerk te bieden aan de allesoverheersende neoliberale ideologie? Ook in dat licht verdienen het vak godsdienst en het christelijke opvoedingsproject een opwaardering als broodnodig alternatief voor de bikkelharde concurrentie en de ratrace van wereldwijde competitie. Zeker nu de Vlaamse regering nadenkt over de hervorming van het secundair onderwijs, komt het pleidooi om levensbeschouwing en waardenopvoeding ernstig te nemen, niets te vroeg.Kritiek op het vak godsdienst en de godsdienstleerkrachten is vaak goedkoop. Gezin en parochie steken zich makkelijk weg achter het ‘falende’ godsdienstonderwijs, terwijl ze ook zelf niet slagen in de geloofsoverdracht. Alle drie dragen ze op hun beurt bij tot de geloofsinitiatie. Maar wie het geloof wil overdragen, moet allereerst zelf thuis zijn in dat geloof. Een opwaardering van het vak godsdienst begint dan ook bij het professionaliseren en het spiritueel versterken van de godsdienstleerkrachten.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​