Tertio 570 - ���de dood trekt zich terug voor de gave���