Tertio 570 - Christianofobie

Standpunt:

Christianofobie

Jan De Volder | ‘Christianofobie’ is geen nieuwe term, maar dat nu ook paus Benedictus XVI hem in de mond neemt, geeft er een bijzondere dimensie aan. Recent geweld tegen christelijke doelen in Irak, Egypte of Nigeria wijst erop dat het internationale jihadisme het almaar meer gemunt heeft op de christenen.

Dat is nieuw. ‘Al Qaeda’ richtte zich immers tien jaar lang vooral op doelen die de westerse dominantie of ‘decadente’ levensstijl symboliseerden. De aanslagen van 11 september 2001 waren gericht tegen het World Trade Centre in New York en het Pentagon, niet tegen de Sint-Pietersbasiliek in Rome. In Egypte richtte de terreur zich tegen westerse toeristen, niet tegen de eigen koptische christenen. Het verhaal van de Waalse bekeerlinge Muriël Degauque toont welke moeite netwerken zich getroosten om zelfmoordkandidaten tot in Irak te brengen. Zij kreeg niet de opdracht om zich op te blazen voor de basiliek van Koekelberg, wat veel eenvoudiger was geweest.

Wat is het doel? De islamwereld ‘christenrein’ maken? Allicht. Maar ook de haat tussen christenen en moslims stimuleren, zodat een eventuele christelijke reactie de – in radicale ogen – passieve meerderheid van moslims zou galvaniseren. Vergeten we inmiddels niet dat nog altijd meer moslims dan christenen het slachtoffer van de terreur zijn. Moslims die het expliciet opnemen voor christenen, lopen extra gevaar. Dat toont de laffe moord op de Pakistaanse gouverneur, Salman Taseer, aan. Hij had zich recentelijk gekant tegen de omstreden blasfemiewetten. Tolerantie staat in radicale ogen gelijk met verraad. Dat veel Egyptische moslims mee op straat protesteerden met hun christelijke broeders en dat ook de invloedrijke imam Ahmed Al Tayyeb van de Al-Azharuniversiteit krachtig de godsdienstvrijheid verdedigt, toont aan dat Al Qaeda allesbehalve gewonnen spel heeft.

Hoe moeten westerse christenen, inzonderheid katholieken, reageren op de dreiging? De instinctieve reactie – terugslaan, vergelding, wantrouwen en haat tegen ‘de mohammedaan’ – is niet de goede: ze speelt niet alleen de terroristen in de kaart, ze houdt ook een pervertering in van de christelijke boodschap. Hoe dan wel? Met waakzaamheid, solidariteit, dialoog en geloof. Waakzaamheid in plaats van de ingedommelde of naïeve levenshouding van wie nog altijd onderschat hoe snel de wereld verandert. Solidariteit met de vervolgde geloofsgenoten en met de wereldkerk rond de paus van Rome. Dat houdt een breuk in met een wijdverspreide provinciale bijziendheid die doet denken dat de strijd tegen kerkelijke structuren of de uitwassen van haar machtspositie van vijftig jaar geleden nog altijd de hoogste prioriteit verdient. Dialogerend, volgens de intuïtie van Vaticanum II en Johannes Paulus II dat christenen met de moslims een weg van vrede en verstandhouding moeten uitbouwen. Niet voor niets nodigt paus Benedictus XVI de leiders van de wereldreligies uit om in oktober 2011 opnieuw in Assisi te verzamelen, een kwarteeuw na de historische bijeenkomst van 27 oktober 1986. Met geloof ten slotte: want hoewel veiligheid en voorzichtigheid geboden zijn, brengt het martelaarschap ons meer dan wat dan ook bij over de kern van het navolgen van Jezus.

En in eigen land zouden we er goed aan doen een halt toe te roepen aan het eindeloze en genadeloze afrekenen met onze eigen christelijke wortels. Want al moet de misbruikcrisis worden aangepakt, dat is onze vorm van christianofobie.

Uw reacties zijn welkom op jan.devolder@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​