Tertio 570 - De stad heeft meer stilte nodig

De mening van...

De stad heeft meer stilte nodig

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) pleit voor meer ruimte voor rust en stilte in de grootstad. Dat komt het persoonlijke welbevinden ten goede, maar ook het samenleven. Ze knoopt daarmee aan bij de Tweespraak over tijd met Joke Hermsen en Leo Fijen in Tertio nr. 565. Bianca Debaets | Met veel interesse las ik het stuk We hebben onze ziel verkocht waarin filosofe Joke Hermsen en tv-gezicht Leo Fijen pleiten voor stilte en rust, om te ontdekken waar het in het leven echt om gaat. “Als we vervreemden van rust en stilte, vervreemden we ook van ethiek”, zegt de Nederlandse filosofe. Die uitspraak trof me omdat ik ervan overtuigd ben dat stilte heilzaam is en essentieel in onze zoektocht naar God. Maar misschien wel vooral omdat ik, als grootstedeling, ijver voor meer stilteplekken en stiltemomenten in onze hoofdstad.Altijd iets te belevenHet leven in Brussel staat synoniem voor creativiteit en voortdurend nieuwe prikkels. Er is altijd wel iets te beleven. We moeten en we willen veel. Dat maakt wonen hier ook zo intens. Maar daarnaast is er behoefte aan momenten van rust en stilte. Om te ontsnappen aan de drukte, de geluidshinder en lichtpollutie die een grootstad met zich meebrengt. En eraan ontsnappen is niet altijd makkelijk. Want waar je ook komt of gaat, steevast wordt ons muziek en geluid opgedrongen. Uit luidsprekers op straten, pleinen en in winkels, opgedreven scooters, rinkelende gsm’s. Het belang van stilte erkennen is daarom – zeker in deze stedelijke context – noodzakelijk. Want stilte is evengoed een individuele als een collectieve waarde. Stilte gaat niet alleen over decibels beperken. Stilte heeft ook een therapeutische, creatieve en verbindende dimensie. Maar we zijn niet meer gewend aan stilte. Het lijkt wel alsof we de stilte verbannen hebben. Momenten van rust en stilte die vroeger op een natuurlijke manier een plaats hadden in ons leven, moeten we nu opnieuw plannen, opzoeken en inbouwen.  Onze geest is maar zelden in rust, ook niet als ons lichaam dat wel is. We blijven nadenken, piekeren, veroordelen, dromen en verlangen. Dat leidt niet zelden bij volwassen maar ook bij kinderen tot onrust, burn-out, stress en agressie. Net daarom is het zo belangrijk om het af en toe stil te maken, om de gedachtestroom terug te dringen. Om bij onszelf tot een vredige innerlijke rust te komen. Daarom pleit ik al geruime tijd om meer ruimte te geven aan stilte, stiltemomenten en stilteplekken, zeker in een stedelijke context. Stilteplekken in kaart brengen kan daartoe een eerste belangrijke stap zijn. Bij ‘tranquility mapping,’ een concept dat onder meer in Nederland en Groot-Brittannië ingang vond, worden parken, binnenpleinen, kerken, musea en andere plekken waar je tot rust kan komen, geïnventariseerd. Een oproep die gehoor vond, want het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kondigde onlangs aan dat er een stilteatlas voor Brussel op komst is. Plekken van inkeerHet volstaat om op een onbewaakt moment een van de vele kerken in het Brusselse stadscentrum binnen te stappen om vast te stellen hoeveel mensen die plekken van inkeer opzoeken. Gelovigen, niet-gelovigen, andersgelovigen en wie zoekend is. Kerken behoren tot de laatste plekken waar sereniteit wordt bewaard en gekoesterd. Het zijn aangewezen plekken om momenten van blijdschap, verdriet, twijfel en verwondering te beleven. Om na te denken over keerpunten in je leven. In rust en stilte kun je in waarheid tot jezelf komen. En jezelf kritisch bekijken. Met welke beperkingen word ik geconfronteerd? Kan ik die overstijgen en groeien? Hoe verhoud ik mij ten opzichte van anderen? Want stilte speelt niet alleen in op je beleving, ze heeft onmiskenbaar ook een invloed op ons handelen. Want wie in vrede is met zichzelf, leeft ook in vrede met anderen. Ontmoeting en uitwisselingStilte en rust kunnen inspirerend zijn in een samenleving die op zoek is naar nieuwe gemeenschapsvormende waarden. Ze kunnen een bron zijn om tot een gemeenschappelijk draagvlak te komen, over levensbeschouwelijke en culturele verschillen heen. Om tegen de gejaagde consumptiemaatschappij in te komen tot echte ontmoeting en uitwisseling.Ik ben er daarom van overtuigd dat veel mensen die ten volle genieten van het stadsleven toch ook blij zullen zijn die vele impulsen af en toe te kunnen ontvluchten. Om op adem te komen, te herbronnen en meer aandacht te hebben voor ethiek en verbondenheid in de stad. Want misschien hebben we dat in Brussel en andere grootsteden, waar samenleven boeiend maar ook complex is, wel nodig. Bianca Debaets is Brussels volksvertegenwoordiger en co-voorzitter van de werkgroep stedenbeleid in CD&V.In De mening van… kunnen lezers en medewerkers van Tertio hun visie kwijt op een actueel onderwerp. Hun mening geeft niet noodzakelijk de visie van de redactie weer.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​