Tertio 571 - Buurlanden pakken seksueel misbruik kordaat aan

Dossier: Buitenlandse misbruikaanpak

Buurlanden pakken seksueel misbruik kordaat aan

Emmanuel Van Lierde | Tertio bericht niet alleen over hoe de Belgische kerk omgaat met de pedofilieschandalen, maar volgt ook de buitenlandse aanpak op de voet. Een eerste stand van zaken werd opgemaakt in het dossier van Tertio nr. 555. Daarin werd duidelijk dat ook de kerk in onze buurlanden met een vloedgolf van pedofilieschandalen wordt geconfronteerd. Drie maanden later blijkt dat de onafhankelijke commissies, de bisschoppen en de oversten in onze buurlanden niet hebben stilgezeten, maar resoluut het seksuele misbruik aanpakken. In Nederland en het Groothertogdom Luxemburg verschenen nu rapporten van de onafhankelijke commissies en in Duitsland herstellen de bisschoppen stap voor stap het vertrouwen met duidelijke maatregelen. De Oostenrijkse kerk verkiest een snelle aanpak met financiële schadevergoedingen. Die buitenlandse voorbeelden kunnen de Belgische kerk inspireren om op haar manier even kordaat op te treden tegen het misbruik in eigen rangen zodat haar geloofwaardigheid wordt hersteld.

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​