Tertio 573 - ���je geloof moet al te zien zijn aan je kledij���