Tertio 574 - ���evenwichtig voorstel stoelt op brede consensus���