Tertio 574 - Biechtgeheim onder vuur

Biechtgeheim onder vuur

Volgens Renaat Landuyt (SP.A) moet er een absolute meldingsplicht komen voor seksueel misbruik van minderjarigen. Die zou boven het beroepsgeheim staan, en al zeker boven het biechtgeheim. Maakt dat denkspoor kans?Jan De Volder | Geef toe, het heeft iets paradoxaals. Nu de biechtpraktijk bij ons zelfs onder katholieken massaal in onbruik is geraakt, wordt het biechtgeheim ter discussie gesteld. Kamerlid Renaat Landuyt (SP.A), prominent lid van de Kamercommissie over seksueel misbruik, wil een meldingsplicht invoeren voor wie kennis heeft van (mogelijk) misbruik van minderjarigen. Die zou boven het beroepsgeheim staan. “Ik stel vast dat de verstrenging die is ingevoerd na de zaak-Dutroux (een meldingsrecht, geen meldingsplicht, nvdr.) onvoldoende is. Daarom moeten we verder gaan”, licht Landuyt aan Tertio toe. Geldt dat ook voor het biechtgeheim? “Biechtgeheim is geen beroepsgeheim”, vindt Landuyt. “Dat is iets van de kerk, daar heeft de samenleving niets mee te maken.”Een rondvraag leert dat Landuyts ballonnetje weinig of geen kans maakt. Alle door ons gecontacteerde juristen stellen dat het biechtgeheim wel degelijk beschermd is onder Belgisch recht, zoals andere vormen van beroepsgeheim. “Of je zou al een wet moeten stemmen die stipuleert dat biechtgeheim voor priesters niet onder beroepsgeheim valt. Dat is erg vergaand.” Voor kerkjurist Kurt Martens is de godsdienstvrijheid dan in het gedrang, omdat de overheid zich zou moeien met een essentieel aspect van een godsdienstige leer, het boetesacrament. “Het biechtgeheim houdt in dat de biechtvader zelfs niet de identiteit van een penitent kan onthullen, laat staan dat hij kan zeggen wat er is opgebiecht. De biechtvader kan niets bevestigen of ontkennen als hem daarover iets wordt gevraagd. Hoe kan de wereldlijke overheid een meldingsplicht afdwingbaar maken? Door in alle biechtstoelen afluisterapparatuur te plaatsen?”Ook andere beroepsgroepen reageren erg sceptisch op dit voorstel. Alleen zeer uitzonderlijk bij acuut gevaar kan er een uitzondering bestaan op het door de wet geëiste beroepsgeheim. “Een medicus kan nooit worden gestraft omdat hij iets niet heeft gemeld”, zegt hoogleraar medisch recht Herman Nys. “We moeten opletten dat de term ‘schuldig verzuim’ niet alles begint te dekken.”  Vanuit de advocatuur wordt het scherpst gereageerd. “Een advocaat als Landuyt moet weten dat zijn voorstel voor het Grondwettelijk Hof geen schijn van kans maakt”, zegt de Gentse advocaat Joris Van Cauter. “Dat neigt naar totalitarisme. Wie raakt aan het beroepsgeheim van advocaten, ondermijnt de rechtsstaat.”

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​