Tertio 576 - Paus benoemt hulpbisschoppen

Paus benoemt hulpbisschoppen

Paus Benedictus XVI benoemde dinsdag 22 februari drie nieuwe hulpbisschoppen voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel: Jean Kockerols, Jean-Luc Hudsyn en Leon Lemmens. Het gaat – zoals aartsbisschop André-Joseph Léonard zelf zegt – om drie mannen die zich ‘in het midden van het kerkspectrum’ bevinden. Peter Vande Vvyere | Twee van de drie nieuwe hulpbisschoppen waren in de regio waar ze nu een nieuwe benoeming kregen, gewaardeerde priesters die al beleidsverantwoordelijkheid droegen. Jean Kockerols (°1958), de hulpbisschop voor Brussel, was deken van Brussel-Zuid. Daarvoor was hij pastoor van Ukkel en doceerde hij theologie aan de Franstalige seminaristen van het aartsbisdom. Hij was vooral actief in de Franstalige pastoraal, maar is perfect tweetalig – een must in zijn functie. Kockerols werd geboren in het Antwerpse Brecht en woonde, studeerde en werkte lange tijd in Vlaanderen. Hij is een zogenaamde ‘late roeping’ die voor hij in het seminarie trad als jurist bij de ‘Compagnie Maritime Belge’ in Antwerpen werkte. Opmerkelijk: hij ontdekte zijn roeping in de schoot van de Arkgemeenschappen van Jean Vanier: gemeenschappen waar mensen met en zonder handicap op een evangelisch geïnspireerde manier samenleven. Als priester was hij zowel op het theologische als het pastorale terrein actief. Hij werkte in parochies in Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Ukkel. Als theoloog met een doctoraat van de pauselijke gregoriaanse universiteit doceerde hij aan de seminaries van Limelette en Brussel. Hij was ook stichter en directeur van het ‘Centre d’études pastorales’ dat voor de vorming van pastorale werkers en werksters en diakens instaat. Sinds 2007 was Kockerols deken van Brussel-Zuid. Ook de nieuwe hulpbisschop voor Waals-Brabant, Jean-Luc Hudsyn (°1947), is een goede bekende in het vicariaat waarvoor hij straks de verantwoordelijkheid draagt. Hij werkte er jarenlang in de parochie- en studentenpastoraal, was verantwoordelijke van de vormingsdienst en sterk geëngageerd in de vorming en begeleiding van de diakens. Sinds 1988 was hij de adjunct van Rémy Vancottem, de voormalige hulpbisschop voor Waals-Brabant die André-Joseph Léonard opvolgde in Namen. Hudsyn voerde de pen bij de redactie van belangrijke pastorale documenten voor het vicariaat en staat bekend als een gedegen beleidsman. Niemand was verbaasd dat hij na het vertrek van Vancottem naar Namen bisschoppelijk vicaris voor Waals-Brabant werd. De derde wijdeling, Leon Lemmens (°1954), de nieuwe hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen, is nieuw op het terrein. Hij is een priester van het bisdom Hasselt die na enkele jaren parochiepastoraal lange tijd in het theologisch vormingswerk stond: hij was twintig jaar professor – waarvan acht ook president – aan het grootseminarie van Hasselt. Hij deed ook ruime ervaring op in het bisdombeleid: eerst drie jaar als vicaris voor permanente vorming en daarna, tot zijn vertrek naar Rome in 2004, als vicaris-generaal. In die functie hielp hij de bisschop bij de coördinatie van het bisdombeleid. Net als zijn nieuwe confraters is hij een intellectueel met flink wat ervaring in het concrete kerkwerk. Dat Lemmens zeven jaar geleden naar Rome werd geroepen, was geen verrassing. Al sinds zijn studententijd in de eeuwige stad is hij nauw verbonden met de Sant’Egidiogemeenschap, een lekengemeenschap die evangelisch gebed en vriendschap met de armen centraal stelt. De gemeenschap is ook sterk bezig met vredesbemiddeling, oecumene en interreligieuze dialoog – alles wat te maken heeft met de universele, wereldwijde roeping van de katholieke kerk. Zijn benoeming tot rector van het Roemeens College in Rome in 2004 en tot medewerker van de Congregatie voor oosterse kerken een jaar later, ligt in die lijn. Het interview dat Tertio in die periode met hem had, kunt u lezen via de link hiernaast. Nu wacht Lemmens de niet geringe uitdaging het meest uitgestrekte bisdomdeel van het aartsbisdom te leiden. Vlaams-Brabant kampte al eerder en heviger dan op veel andere plaatsen in Vlaanderen met ontkerkelijking en met een afnemend aantal priesterroepingen. Het vicariaat moest het ook al ruim twee jaar zonder hulpbisschop stellen. Dat daar nu een nieuwe start kan worden genomen, stemt velen hoopvol. en lees ook Leon Lemmens over Europa’s nood aan spirituele wortels.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​