Tertio 579 - ���met open vizier en kerkbetrokken de lezers vormen���