Tertio 580 - ���katholieke pers moet culturele strijd voeren���