Tertio 580 - Kruisbeeld in klas schendt geen mensenrechten

Kruisbeeld in klas schendt geen mensenrechten

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg velde vorige vrijdag een definitief arrest in de zaak-Lautsi. Met een meerderheid van 15 tegen 2 besliste het Hof dat in Italiaanse staatsscholen kruisbeelden mogen hangen zonder dat dit de godsdienstvrijheid of de vrijheid van onderwijs schendt. Jelle Flo | Met zijn beslissing verbreekt de Grote Kamer het arrest van de Tweede Kamer van het Hof in Straatsburg. Die besliste eerder op 3 november 2009 dat de mensenrechten van mevrouw Lautsi en haar kinderen wel geschonden waren. Zij meende dat de staat bij het aanbieden van openbaar onderwijs verplicht is een levensbeschouwelijke neutraliteit in acht te nemen. Kruisbeelden ophangen viel daarmee niet te rijmen, en zou een inbreuk zijn op het recht van ouders hun kinderen op te voeden volgens hun opvattingen. De aanwezigheid van een kruisbeeld betekent dat kinderen geschoold worden in een omgeving die door een specifieke religie wordt bepaald. Dit zou emotioneel verstorend kunnen zijn. De beslissing van de Tweede Kamer veroorzaakte veel ophef. De Italiaanse regering tekende beroep aan en liet weten dat zij alle schadevergoedingen zou betalen waartoe ze veroordeeld zou worden, maar dat zij er niet aan dacht kruisbeelden weg te halen uit de scholen. Een twintigtal andere staten protesteerde bij het Hof tegen het oorspronkelijke arrest. De Grote Kamer oordeelt nu dat staten een beleidsmarge hebben wanneer zij onderwijs verschaffen, met inachtneming van het recht dat ouders hebben hun kinderen op te voeden volgens hun opvattingen. In principe beslissen staten zelf welke plaats zij aan religie bieden, op voorwaarde dat zulke beslissingen niet leiden tot indoctrinatie. Het Hof stelt vast dat er geen Europese consensus bestaat over dit onderwerp, en vindt dat die beleidsmarge daarom in dit geval vrij ruim moet zijn. Van indoctrinatie is geen sprake wanneer een staat een grotere zichtbaarheid toekent aan een religie die in de geschiedenis van een land altijd de meerderheidsreligie is geweest. Een kruisbeeld is in wezen een ‘passief symbool’, en niet opdringerig. De beïnvloeding is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een verplichte deelname aan religieuze activiteiten. Tot slot moet de schijnbare voorkeur voor het christendom worden genuanceerd: de Italiaanse scholen zijn immers toegankelijk voor en houden rekening met andere religies, en niets laat uitschijnen dat er onverdraagzaamheid zou zijn jegens anders- of ongelovigen.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​