Tertio 583 - ���subsidies erediensten moeten effen gemaakt���