Tertio 971 - Meer aandacht voor sociaal beleid na 14 oktober?

Meer aandacht voor sociaal beleid na 14 oktober?

De gemeenteraadsleden die op 14 oktober verkozen worden zijn vanaf begin volgend jaar meteen ook OCMW-raadslid. Het OCMW wordt immers geïntegreerd in de gemeente. OCMW en gemeente moeten in 2019 gezamenlijk een meerjarenplan uitwerken voor de periode 2020-2025. “De opstelling van een dergelijk plan is verplicht sinds de invoering van de regelgeving van de beheers-en beleidscyclus”, zegt Bart Kaesemans in Tertio 971 van 19 september.

In de loop van 2019 zal duidelijk worden of de inkanteling van het OCMW in de gemeente het sociaal beleid op lokaal vlak ten goede komt. Uit een enquête die de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) in oktober van vorig jaar deed bij burgemeesters en OCMW-voorzitters bleek alvast dat de helft van hen armoedebestrijding als de belangrijkste maatschappelijke uitdaging voor hun gemeente beschouwt.

Tegelijkertijd gaf 59 procent aan dat de stem van mensen in armoede te weinig aan bod kwam bij het beleid, gevolgd door de stem van mensen met een beperking (46 procent) en mensen van allochtone afkomst (40 procent). Die bekommernissen zouden hun hun weerslag moeten vinden in de omgevingsanalyses die een verplicht onderdeel zijn van de nieuwe meerjarenplannen.

Werkgroepen die zich binnen pastorale eenheden, pastorale zones of nieuwe parochies toeleggen op het domein diaconie kunnen dankzij hun contacten met de middenveldorganisaties een bijdrage leveren aan zulke omgevingsanalyses.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​