Tertio 972 - God is jong en de jeugd Zijn profeet

Standpunt Emmanuel Van Lierde

God is jong en de jeugd Zijn profeet

In aanloop naar de jongerensynode (zie blz. 8-11) publiceerde paus Franciscus vorige week een nieuwe wetgeving voor de bisschoppensynode. Van bij zijn aantreden had hij te kennen gegeven de collegialiteit en de synodaliteit in de kerk te willen aanwakkeren en herwaarderen. Een mijlpaal daarbij was zijn memorabele toespraak op 17 oktober 2015 bij de vijftigste verjaardag van dat door Paulus VI opgerichte orgaan. Daarin gaf hij aan dat synodaliteit vorm moet krijgen op alle niveaus in de kerk, te beginnen bij de parochies en de bisdommen (zie Tertio nr. 820 van 28/10/’15). Met zijn constitutie Episcopalis communio (Gemeenschap van bisschoppen) verankert Franciscus nu zijn visie in een wetgeving. Belangrijkste vernieuwing is dat er voortaan altijd een bevraging van het volk Gods zal gebeuren ter voorbereiding van een synode. En ook de synodevaders zijn tijdens hun samenkomst in Rome niet gescheiden van hun lokale kerkgemeenschap. Ze moeten er alles aan doen om de stem van hun mensen daar te laten klinken en nadien moeten ze omgekeerd de opgedane inzichten en besluiten meenemen naar hun werkveld. Heen en weer, van beneden naar boven en terug; alleen zo, door met het volk Gods “samen op weg” – in het Grieks syn-odos – te gaan, kan er een onderscheidingsproces gebeuren met het oog op de verkondiging en de pastoraal in de huidige tijd.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​