Tertio 972 - In eenvoud groot durven te dromen

In eenvoud groot durven te dromen

Jongeren bij Christus brengen: dat is nog steeds de hoofddoelstelling van de Sint-Michielsbeweging die 25 jaar geleden in hartje Kortrijk begon als een kleinschalig initiatief van Noël Bonte en Geert Goethals, twee priesters van het bisdom Brugge. “Het is een verhaal van hoop en veel goedheid”, vertelt algemeen coördinator Tine De Leeuw.

Frederique Vanneuville

“Toen de jezuïeten ons hun Kortrijkse klooster en kerk integraal ter beschikking stelden omdat ze in ons project geloofden, waren we erg dankbaar maar ook overdonderd. Zo’n groot gebouwencomplex, zou dat wel lukken? Bovendien kenden we er allebei niemand”, blikt Geert Goethals glimlachend terug. De intuïtie van de jezuïeten bleek alleszins juist: de Sint-Michielsbeweging is vandaag een vaste waarde. Behalve in Kortrijk zijn er ondertussen gemeenschappen in Brugge, Waregem, Izegem, Gent, Oosterzele en Leuven. De oorspronkelijke visie bleef ongewijzigd en schittert door haar eenvoud: “De vriendschap met Christus is ons hart, de vriendschap met jongeren en met mensen in nood zijn onze longen”. “Dat is helder, behoeft geen discussie en is sinds 1993 de toetssteen voor onze hele werking”, geeft algemeen coördinator Tine De Leeuw aan.


Onderschrift: “Je moet sporen trekken, niet kleurloos zijn, echt iets doen in de wereld. Dat vraagt durf en geeft ook vreugde. Wellicht zit daarin het aanstekelijke”, meent Tine De Leeuw. © Lode Vandeputte

Die werking omhelst heel wat. Onthaalhuis Emmanuel helpt gezinnen in nood. Vredesklas, Dream en Future zorgen voor begeleiding van kinderen en jonge mensen tussen 6 en 30 jaar. Porta Aperta huurt op de private markt huizen voor vluchtelingen en schakelt buddygezinnen in voor verdere ondersteuning. In Potpourri, de sociale winkel, kunnen mensen in nood met een puntenkaart zelf voeding en verzorgingsproducten kiezen. Wekelijks worden met de bakfiets overschotten opgehaald bij bakkers om rond te delen bij sociale projecten en gezinnen in nood. “We hebben niet de pretentie alle armoede in de stad op te lossen”, haast De Leeuw zich te zeggen. “Groot worden is geen doel. We werken samen en aanvullend met het bestaande aanbod. We doen slechts wat we kunnen en beginnen een initiatief alleen als het duurzaam kan zijn. We kunnen immers niet alle sporen begaan”, klinkt het nuchter. “Trouwens, niet alles wat we ooit probeerden, is gelukt, maar dat hoort er eveneens bij”, bevestigt Goethals.

Don Bosco

Ook voor de tweede “long” is het nadenken welke vorm het aanbod vandaag kan krijgen. “De jongeren komen hier niet in bussen toe”,  lacht De Leeuw. “We luisteren naar hen en proberen de Geest te herkennen. Wat spreekt hen aan? De hoofddoelstelling is jongeren bij Christus brengen. Iedereen is welkom, uit alle lagen van de bevolking, uit zeer verschillende contexten, ook wie ver van het geloof staan. We gaan zeer breed, maar dat gaat hand in hand met verdieping”, benadrukt ze. “Je moet sporen trekken, niet kleurloos zijn, echt iets doen in de wereld. Dat vraagt durf en geeft ook vreugde. Wellicht zit daarin het aanstekelijke.”  Don Bosco is vanaf het begin een groot inspirator. “Dat hebben we te danken aan Noël Bonte, want zelf was ik eigenlijk niet zo vertrouwd met Don Bosco”, zegt Goethals. “Maar als kind van een jaar of negen had Noël hem al leren kennen door een stripboek over Don Bosco’s levensverhaal, dat hij trouwens zonder vragen bij zijn buren had meegenomen. Groot durven te dromen, vooruitkijken, de zaken aanpakken, daarin geleek Noël zeker op Don Bosco (Bonte overleed op 15/1/’16, nvdr).”

Goed afwegen

Behalve liturgische en gebedsmomenten, begeleiding in geloofsgroei, jongerenweekends en zomerkampen is er – specifiek voor 18- tot 30-jarigen, onder wie ook vluchtelingen – mogelijkheid om in een van de Sint-Michielshuizen te wonen. “In de uitwerking van dat aanbod nemen we de tijd om goed af te wegen wat wijs is.

In Leuven gaat het bijvoorbeeld om vijf jongeren. We hebben niet gekozen voor een eigen huis, maar hebben aansluiting gevonden bij het Leo XIII-seminarie. En dankzij crowdfunding konden we een bakfiets aankopen. Eenvoudig en mooi. Meer moet het niet per se zijn.”

De mix van ontmoeting, vriendschap, geloofsvorming, gebed en ontspanning blijkt aanstekelijk te werken. “Sommigen komen bij ons binnen via de poort van de liturgie, anderen langs onze projecten. We nodigen de jongeren altijd uit om de twee kanten van onze werking te leren kennen”, legt Goethals uit. “Ze krijgen ook verantwoordelijkheid. We laten hen, volgens hun talenten, meewerken in liturgie en projecten. Zo bieden we kansen en kunnen ze groeien. Het is voor hen direct ook een manier om hun geloof vorm te geven.”

Hart

De Sint-Michielsbeweging is niet denkbaar zonder haar kloppende hart, de vriendschap met Christus. Samen liturgie vieren is daar een belangrijke uitdrukking van. “In een viering staat iedereen rond het altaar, in alle verscheidenheid, rond Christus”, vertelt Goethals. “En een vergadering beginnen we altijd met het evangelie van de dag waar we dan over uitwisselen. De tijd die je daardoor ‘verliest’, win je ruimschoots terug doordat je in dezelfde richting kijkt. Een bespreking wordt dan direct heel anders omdat je weet wat mensen bezighoudt en raakt.”

Twee aan twee

Eigen aan de aanpak van de Sint-Michielsbeweging is het werken in tandem. “Ook Jezus’ leerlingen werden twee aan twee de wereld in gestuurd. Durf hebben is nodig, maar je moet het niet alleen doen. Je bent van anderen afhankelijk en zo kan er een gemeenschap groeien. Dat is een evangelisch principe”, licht Goethals die keuze toe. “Dietrich Bonhoeffers (Duitse lutherse theoloog en verzetsman, 1906-1945, nvdr) visie op leiderschap is voor ons richtinggevend”, vult De Leeuw aan. “Bonhoeffer wees erop dat veel mensen verlangen naar charismatische figuren, terwijl Jezus net stond voor eenvoudige dienstbaarheid. Het gaat niet om concurrentie en het etaleren van talenten, maar om Christus volgen en dienstbaar zijn. We moeten de grenzen van ons kunnen onder ogen zien. Voor veel zaken laten we ons adviseren – bouwwerken, het huren van huizen, psychische begeleiding van jongeren,… In die 25 jaar hebben we een heel netwerk uitgebouwd van mensen aan wie we altijd raad mogen vragen.”

Meebouwen aan de toekomst

De hele werking is maar mogelijk dankzij giften en vrijwilligers. “Ik vind het altijd ontroerend als mensen ons steunen”, getuigt De Leeuw. “Het is een blijk van vertrouwen en van mee willen bouwen aan de toekomst. Fondsenwerving is ook een vorm van evangelisatie want we komen als christelijke beweging op de proppen met een concreet verhaal van inzet voor noden van anderen, ook bij mensen die soms veraf staan van het kerkelijke gebeuren. Het is een verhaal van hoop en veel goedheid van mensen die willen meebouwen. We mogen er elke dag getuige van zijn dat het christelijke geloof leeft, hoe klein ook.”  III

De Sint-Michielsbeweging viert op zaterdag 29 september met een blik op de toekomst haar 25-jarig bestaan. Info en inschrijven: www.sint-michielsbeweging.be

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​