Tertio 972

Tertio 972 van 26 september 2018

Het vluchtelingenvraagstuk vormt steeds meer een wij-zijverhaal . “Zij” bedreigen onze welvaart of waarden, terwijl “wij” nauwelijks stilstaan bij de oorlogsgruwel waardoor een mens have en goed achterlaat. Winston Churchill indachtig - volgens wie het vermogen terug te kijken in de tijd klaarheid schept in het heden -, onderzoekt  academicus Christophe Declercq in Tertio nr. 972 van 26 september 2018 de omgekeerde situatie tijdens de Groote Oorlog, toen “wij” voor Britten een “zij” waren. 

In dit nummer leest u verder onder meer:

• Een standpunt en een dossier over de naderende jongerensynode in Rome
• Een interview met jezuïet Guy Martinot die de gemeenschappen van La Viale leidt
• Een artikel over roddelen
• Een column van journaliste Alma De Walsche over Brazilië
• Een bezoek aan de tentoonstelling Pure Rubens in Rotterdam
• Een opinie van diaken Jean Bastiaens over het seksueel misbruik in de kerk
• Een getuigenis van Antoon Arens die zopas een boek over diaconie publiceerde

Lees hier alvast het artikel over de Sint-Michielsbeweging die 25 jaar geleden ontstond

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Andere Tertio nummers: 

Tertio 1068-1069

Tertio 1066-67

Tertio 1064-65