Tertio 974 - “Hoop is geen wollige emotie”

“Hoop is geen wollige emotie”

Bleri Lleshi vaart vandaag in rustig water, maar dat is bijwijlen anders. Niet dat de politieke filosoof en jongerenwerker de controverse zoekt. “Ik wil niemand overtuigen, enkel een andere kijk bieden. Burgers hebben recht op alternatieven voor het dominante wereldbeeld dat eigenbelang, onverschilligheid en verharding propageert.”

Bleri Lleshi’s nieuwste boek De Kracht van Hoop is een beklijvend betoog voor engagement, verzet en actieve hoop. De notie “hoop” heeft aan kracht ingeboet, stelt de Albanese Belg vast. “Gelovigen hopen op een leven na de dood – een vaag verlangen –, anderen geven zich over aan een onbestemde toekomst waarvan ze het beste hopen. Zelden zien we hoop als motor voor sociale verandering.”

Hoop wordt vaak begrepen als een vorm van vals optimisme. Een optimist gaat er vanuit dat alles altijd goedkomt. Maar wie hoopvol is, weet dat het ook fout kan gaan en houdt daar rekening mee. Hij wendt zijn positieve verwachting aan om tot actie over te gaan. We kijken neer op hoop als een wollige emotie, maar ze kan ook rationeel gefundeerd zijn. Daarom spreek ik over actieve hoop: een toekomstige verandering waaraan je actief moet bijdragen. Actieve hoop is gebaseerd op het bewustzijn dat je daden moet stellen, wil je het voorwerp van je hoop realiteit zien worden. Ik wil met mijn boek de onmacht van mensen ombuigen. Daarom pleit  ik ervoor problemen te herleiden tot issues: tot een niveau waarop we iets kunnen betekenen.”

Lees het volledige interview in Tertio van deze week.

Proefnummer of abonnement: www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​