Tertio 976 - Personalisme ook nuttig in de stad

Personalisme ook nuttig in de stad

Een politicus die een boek uitgeeft net na de verkiezingen, dat moet een vergissing zijn. Raakte het manuscript te laat bij de uitgever? Het blijkt een bewuste keuze. “Ons boek is geen verkiezingspropaganda. Het wil aanzetten tot nadenken over hoe het personalistische gedachtengoed toegepast kan worden in de steden. Het bundelt de inzichten van mijn jarenlange passie voor het personalisme en voor de stad”, reageert Paul Delva, CD&V-fractievoorzitter in het Brussels Parlement.

Het boek De mens maakt de stad (Halewijn, Antwerpen) koestert de ambitie om vanuit het personalisme op zoek te gaan naar oplossingen voor grootstedelijke problemen. Toch scoren de christendemocraten die zich op dat gedachtegoed baseren, van oudsher vaak beter buiten dan in de steden. Rijmt personalisme dan wel met grootstedelijkheid? Gedijen de basisbeginselen van dat gedachtegoed niet beter in niet-stedelijke omgevingen? Paul Delva antwoordt resoluut: “Waarom zouden die basisbeginselen minder nuttig zijn voor de stad? De mens centraal stellen: wel in de stad zijn er veel mensen te vinden. Je hebt er een concentratie van personen. Wat het personalisme aanreikt, zou dus veeleer nog relevanter moeten zijn voor zo’n stedelijke omgeving. Waarom slaat die boodschap dan soms niet aan? Een deel van het antwoord kan in de volgende vaststelling liggen. In een stad komen alle uitdagingen samen, net omdat je er zo’n concentratie van bewoners hebt. En soms stellen de problemen er zich ook scherper. Sommigen focussen dan op één item: veiligheid, gezonde lucht, mobiliteit. En dat spreekt mensen die daaromtrent bezorgd zijn, ook aan. Terecht. Daartegenover zullen personalistische politici wijzen op het verband tussen diverse domeinen: alles is met elkaar verbonden en er zijn geen simpele oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan. Je moet op alles tegelijk inzetten: armoede, onderwijs, werk, verkeer, milieu, energie. Die zaken staan niet los van elkaar. Wijzen op de samenhang van alles maakt het verhaal natuurlijk complexer en daardoor starten  we met een communicatieve achterstand. Oneliners doen het nu eenmaal beter dan nuanceringen. Aan ons om daar een communicatieve en creatieve mouw aan te passen, bijvoorbeeld door binnen het grote geheel bepaalde thema’s sterker en scherper te belichten. Ons boek wil een vertrekpunt zijn voor een vlottere vertaling van het personalistische gedachtegoed naar de stedelijke context. Je ziet sowieso de jongste tijd dat christendemocraten overal in Europa meer focussen op de stad en een inhaalbeweging maken”.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​