Tertio 977 - “Met zwart-witverhaal help je niemand”

“Met zwart-witverhaal help je niemand”

“Wie denkt aan palliatieve zorg om euthanasie te verhinderen, neemt noch palliatieve begeleiding noch euthanasie ernstig”, zegt Dominique Jacquemin (UCL) in Tertio van 31 oktober 2018. De hoogleraar breekt een lans voor de uitbouw van goede palliatieve dienstverlening. En hoewel we de vraag soms liever uit de weg gaan, is er volgens hem “een urgentie om over het levenseinde na te denken”.

“De eerste vereiste is publieke financiering”, antwoordt Dominique Jacquemin op de vraag wat nodig is voor een evenwichtige palliatieve zorg. “Als de middelen niet volgen, heb je niets aan een genereus discours. Palliatieve zorg kost minder dan een ‘médecine jusqu’auboutiste’. Om de nodige palliatieve competenties aan te scherpen hebben verzorgenden wel vorming nodig. En dan bedoel ik niet alleen een technische vorming – er is nog altijd grote nood aan het aanleren van een goede pijndiagnose. Ik zie ook een gebrek aan de nodige relationele competenties als levenseindevragen ter sprake komen. En om de zinvraag van een bepaalde – medische – handeling te kunnen beantwoorden, moet je ook de ethische competentie vormen. Daarenboven blijft de vraag waar je die zorg best organiseert. In ziekenhuizen? In rusthuizen? Thuis? Op dit ogenblik gaat het geïdealiseerde discours voor thuis. Maar dat is niet noodzakelijk de beste omgeving voor die specifieke patiënt. Een menselijke medisch-sociale begeleiding dringt zich op.”

“Hoe kunnen christenen omgaan met de discussies over levenseinde?”, vraagt Jacquemin zich af. “Door er in de eerste plaats open en eerlijk over te spreken. Evenmin als de bredere samenleving helpt de kerk de gelovigen over die vragen na te denken. We moeten ons nochtans durven af te vragen hoe we al die paradoxen zonder taboe benaderen. Het is duidelijke dat je met een maatschappelijk zwart-witverhaal christenen niet helpt met leven.”

Lees nu het volledige interview in Tertio.

Proefnummer of abonnement: www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​