Tertio 980

Tertio 980 van 21 november 2018

De Nederlandse hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer is op 4 december 2018 gastspreker bij de voorstelling van het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van de UAntwerpen. In aanloop daar naartoe trok Tertio naar Amsterdam om na te gaan of migratie nu wel of niet een bedreiging vormt voor onze verzorgingsstaat en aldus kan leiden tot meer armoede. Zelf zet Kremer in Tertio nr. 980 van 21 november 2018 in op verbinden en verheffen om de welvaartsstaat migratiebestendig te maken.

In dit nummer leest u verder onder meer:

• Een opinie van politicoloog Bart Maddens over polariseren
• Een column van ouderenpsychiater An Haekens over het beroep van dokters
• Een dossier over feministische theologie
• Een signalement van het onderzoeksproject en de expo in Uden over religieuze lectuur in de late middeleeuwen
• Een analyse van de zoektocht naar een eigentijds godsgeloof van de Duitse theoloog Friedrich Schleiermacher die 250 jaar geleden geboren werd
• Een interview met Maria Voce, de voorzitster van de Focolarebeweging
• Een getuigenis van scheutist Herman De Vriendt over zijn missie- en mediawerk in Senegal

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

Migratie en verzorgingsstaat geen tegenpolen

“It’s just obvious that you can’t have free immigration and a welfare state.” “Bijna elk boek over migratie en de verzorgingsstaat verwijst naar dit citaat van de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman”, zegt Monique Kremer in Tertio 980 van 21 november. De Nederlandse hoogleraar Actief Burgerschap onderzoekt hoe de verzorgingsstaat migratiebestendig kan worden gemaakt.
» Lees verder

Van abstracte visies op vrouwen naar doorleefde visies van vrouwen

“Feminisme is de radicale notie dat vrouwen gelijk geschapen zijn.” Die ludieke slogan op T-shirts past perfect bij de basisgedachte van academische feministische theologie: beide geslachten zijn fundamenteel gelijk en verdienen in een rechtvaardige samenleving dezelfde rechten, positie en waardering. Welke vormen zo’n beter (samen)leven in overvloed aanneemt, en wat dat impliceert voor roepingen en moederschap onderzoekt Tertio nr. 980 van 21 november 2018 in dialoog met Patricia Santos, Bonnie Miller-McLemore en Tina Beattie.
» Lees verder

Focolare houdt evangelisch vuur brandend

Tijdens het weekend van 24 en 25 november staat de Focolarebeweging in haar Centrum Eenheid in Rotselaar en in Brussel stil bij het overlijden van haar stichteres Chiara Lubich, tien jaar geleden. Tegelijk viert die christelijke beweging haar zestigjarige bestaan in België. De opvolgster van Lubich en huidige voorzitster, Maria Voce, komt daarvoor naar België. In aanloop naar het ontmoetingsweekend brengt Tertio nr. 980 van 21 november 2018 alvast een interview met haar.
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1080

Tertio 1079

Tertio 1078