Tertio 983 - Armoede leidt tot schoolachterstand

Armoede leidt tot schoolachterstand

Circa 15,9 procent van de Belgische bevolking leefde vorig jaar in een gezin met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt, zo blijkt uit het recente Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Circa één kind op vijf verkeert in armoede en dat heeft gevolgen voor de schoolprestaties. De campagne “Samen Tegen Armoede” van Welzijnszorg focust dit jaar op dat thema.

Onderwijs is een van de knooppunten in het armoedeweb. Welzijnszorg pleit er onder meer voor dat scholen ondersteuning vragen om een  zogenaamde Brede School te worden, een school die zich openstelt naar de buurt. “Alle activiteiten uit de buurt worden voorgesteld, waardoor we alle kinderen bereiken”, zegt Ann Roets, coördinator Brede School in Etterbeek in Tertio 983 van 12/12. “Ook de ouders worden betrokken”, merkt Roets op.

Het project Brede School, een schoolvoorbeeld van een inclusieve aanpak, kwam in 2012 in Brussel van de grond niet alleen als gevolg van de hoge armoedecijfers in de hoofdstad maar ook als gevolg van de taalachterstand van veel leerlingen.

Een migratie-achtergrond heeft in ons land een duidelijke impact op schoolprestaties. Vlaanderen behoort volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) en Ontwikkeling tot de groep van landen met onderwijssystemen waarbinnen de prestatieverschillen tussen leerlingen met een migratieachtergrond en de anderen het grootst zijn. Ook de Franstalige gemeenschap scoort op dat punt niet goed.

De campagne van Welzijnszorg wil het aantal kinderen dat schoolloopt in de buitenbaan reduceren. De Verenigde Naties streven er alvast naar dat tegen 2030 alle jongens en meisjes kwalitatief hoogstaand lager en middelbaar onderwijs kunnen voltooien.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​