Tertio 989

Tertio 989 van 23 januari 2019

Zij die dwepen met het cultuurchristendom weten volgens de Nederlandse schrijfster Rosita Steenbeek niet wat het christendom inhoudt. “‘Heb uw naaste lief’ betekent niet dat je alleen gelijkgezinden of soortgenoten steunt, maar net wie je niet kent, wie vreemd voor je is, de ander die je niet spontaan zou helpen. Die is je naaste. Elke religie kan fout worden uitgelegd, ook het christendom. Veel migranten die uit Afrika, Eritrea, Syrië en Irak komen, zijn christenen. Dat zijn onze broeders en zusters. Waarom vertonen we niet wat meer openheid voor hen? Omgekeerd zie ik bij die vluchtelingen, ook de moslims, wel een grote broederlijkheid en solidariteit”, getuigt ze in Tertio nr. 989 van 23 januari 2019 over haar ervaringen en ontmoetingen met vluchtelingen.

In dit nummer leest u verder onder meer:

• Een standpunt over de reacties van liberale excellenties op de actualisatie van het leerplan rooms-katholieke godsdienst
• Een opinie van Pieter Bauwens, hoofdredacteur van Doorbraak.be en pastoraal geëngageerde, over de nakende bisschopsbenoemingen en het profiel van toekomstige bisschoppen
• Een column van ouderenpsychiater An Haekens over een veilige samenleving om ouder in te worden
• Een dossier over de Communauté Saint-Martin in Évron die een op de zes Franse seminaristen levert
• Een gesprek met Geert De Kerpel, gedelegeerde voor communicatie in het aartsbisdom en Nederlandstalig woordvoerder van de kardinaal en de bisschoppenconferentie, over kerkelijke communicatie vandaag
• Een signalement van het boek “Een mens is maar een wandelaar” van Gaston Durnez
• Een getuigenis van Emmanuel Cornu, voorzitter van de Grandes Conférences Catholiques

Lees hier alvast het artikel over hoe Eritrese vluchtelingen slachtoffer zijn van mensenhandel

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Andere Tertio nummers: 

Tertio 1081

Tertio 1080

Tertio 1079