Tertio 994 - God of de Mammon

God of de Mammon

Jan Dumon is net terug uit Gambia als Tertio hem in Leuven ontmoet. De lectuur die in zijn koffers stak, bood een opstap voor het gesprek, maar met een Bijbelse boodschap als rode draad. “Wie in de modder steekt, moet worden bevrijd. Wie uit de miserie is en geluk heeft, is geroepen om te delen en dient tegelijk beperkingen te aanvaarden. Maar in een cultuur van overconsumptie en altijd meer willen is dat niet vanzelfsprekend”, zegt de Brugse priester.

“Ethisch is er een grens tussen ziektes willen genezen en de mens willen upgraden. Als we niet de ethiek hebben om in financiën grenzen te stellen – op gebied van het hebben –, hoe zouden we dan in veel moeilijker kwesties – inzake ons zijn – in staat moeten zijn beperkingen te aanvaarden? Onze samenleving houdt ons voor dat we nooit genoeg hebben. Hoe moeten we kinderen dan aanleren dat ze begrenzingen moeten aanvaarden? Dat we het kapitalistische groeimodel respectabel blijven vinden, is ons grootste probleem”, stelt Jan Dumon.

En wat verder merkt hij op: “Zo lees ik de Bijbel: zit je in het slop, dan moet je je eronderuit wroeten of anderen moeten je uit het slijk halen. Zodra je eruit bent, komt het aan op delen met wie minder levenskansen heeft. Waar ligt ons geluk? Volgens de Bijbel niet in hebben en houden, maar in de liefde en het delen met elkaar. Dat staat haaks op ons economische model met geld als doel op zich, ongeremde consumptie, harde concurrentie en eindeloze groeiambitie. Als christenen moeten we ons zorgen maken over het ongeremde liberale marktdiscours. Christen ben je niet in een religieuze ruimte maar in de zakelijke realiteit van een levensstijl. En Jezus’ woord is nog steeds ter zake: je kan niet tegelijk God en de Mammon dienen”.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​